Citrio 50.0.2661.276

Citrio 50.0.2661.276

Autores do Citrio – 56,6MB – Shareware – Windows
5 Stars User Rating
Citrio là một trình duyệt internet dựa trên Chromium. Nó tập trung vào việc sử dụng nội dung đa phương tiện và bảo mật. Nó bao gồm một trình quản lý download tích hợp có khả năng tải về tập tin torrent hoặc tiếp tục tải bị tạm dừng. Trực quan Citrio là giống hệt nhau để Chrome ngoài các phần mở rộng tích hợp và công cụ mà đến cài đặt sẵn.

Tổng quan

Citrio là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Autores do Citrio.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 534 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Citrio là 50.0.2661.276, phát hành vào ngày 14/06/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 02/06/2013. Phiên bản phổ biến nhất là 50.0.2661.276, được sử dụng bởi 41 % trong tất cả các cài đặt.

Citrio đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 56,6MB.

Người sử dụng của Citrio đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Citrio!

Cài đặt

người sử dụng 534 UpdateStar có Citrio cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Autores do Citrio
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại